Få vores nyheder på mail

Lovændring skal skabe klarhed om førtidspension og ressourceforløb

Nyhed   •   Maj 24, 2018 11:53 CEST

Der skal være perspektiv i de resourceforløb som kommunerne sætter igang

En lovændring som Folketinget netop har vedtaget, skal gøre det klarere, hvornår dokumentationskravet for at tilkende førtidspension er opfyldt. Samtidig skal der sættes fokus på realistiske udviklingsmuligheder i ressourceforløbet. Men meget er fortsat op til kommunernes skøn, påpeger ekspert.

Efter massiv kritik af endeløse ressourceforløb og store kommunale forskelle på, hvornår der bliver tilkendt førtidspension, har Folketinget nu vedtaget en lovændring, som skal præcisere de gældende regler.

Ifølge lovforslaget, som blev fremsat af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og vedtaget med stemmer fra samtlige Folketingets partier, skal loven sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at opfylde dokumentationskravet ved tilkendelse af førtidspension. Derudover skal lovændringen sikre, at borgere ikke kommer i klemme som følge af uklarhed om dokumentationskravet.

I visse tilfælde kan der tilkendes førtidspension uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb. Og for at et ressourceforløb kan sættes i gang skal der peges på indsatser, hvor borgeren har en realistisk mulighed for at kunnen drage nytte af indsatsen og udvikle arbejdsevnen, fremgår det af lovforslaget.

Minister: Der skal være perspektiv i ressourceforløbet

”Jeg er glad for, at vi nu gør det helt klart, at ressourceforløb skal give mening. Kommunerne skal kun igangsætte ressourceforløb, hvis de kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgerne kan udvikle arbejdsevnen. Nogle mennesker har været sendt i ressourceforløb, hvor der på forhånd ikke er noget perspektiv. Og hvis der ikke er nogen muligheder for udvikling, så skal man have en førtidspension, uden at man først skal gennem alle mulige indsatser,” siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Med disse ændringer forventes det, at kommunerne ændrer praksis, og at færre borgere kommer i ressourceforløb.

Ekspert: Stadig et stort element af skøn

Hos Cabi ser seniorkonsulent Annette Juul Jensen lovændringerne som et skridt i den rigtige retning.

”Det er ret små juridiske ændringer i forhold til den gældende lov. Men det er særdeles kærkomment, at det nu præciseres, at der skal være realistiske udviklingsmuligheder i ressourceforløbet,” siger Annette Juul Jensen.

Det afgørende bliver imidlertid, om kommunerne og Ankestyrelsen tager intentionerne med ændringerne til sig, når de etablerer ressourceforløb og behandler sager om førtidspension.

”Der er fortsat vide rammer for skøn også i de nye bestemmelser. Det stiller store krav til, at kommunerne behandler sagerne ud fra socialfagligt velfunderede argumenter og ud fra de intentioner, som er i lovgivningen,” siger Annette Juul Jensen.

Yderligere drøftelser venter

Beskæftigelsesministeren har indkaldt 19 centrale organisationer på området til et dialogmøde den 12. juni om den samlede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob. Dernæst indkaldes forligskredsen til videre drøftelser og efterfølgende forhandlinger.

Mere information

Læs pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet