Gå til indhold
Kom i mål med integration med en ny redskabspakke

Nyhed -

Kom i mål med integration med en ny redskabspakke

En redskabspakke, som skal hjælpe til at styrke kommuners beskæftigelsesrettede integrationsindsats, er nu tilgængelig i online version.

Redskabspakken er udviklet i projekt ’I mål med Integration’, hvor 17 kommuner arbejder på at udvikle og implementere en mere effektiv integrationsindsats, som skal få flere flygtninge og indvandrere i job i den enkelte kommune.

De redskaber, kommunerne anvender undervejs til at skærpe deres indsats, ligger til fri afbenyttelse på projektets hjemmeside. Lige nu indeholder pakken følgende materialer og redskaber:

  • Videnssyntese; en opsamling af eksisterende viden om virksomme indsatser inden for beskæftigelsesrettet integration.
  • Forandringsteori; en model til at sikre fælles forståelse af målet.
  • Metodebeskrivelse; hjælper jer med at beskrive den borgerrettede indsats, så alle i teamet kender indsatsens kerneelementer.
  • Handleplan; en konkret udmøntning af, hvordan indsatsen skal udføres i praksis.

Under redskabspakken kan du læse mere om de enkelte redskaber og finde vejledninger til at komme i gang med at arbejde med dem.

Der vil løbende blive lagt flere redskaber op, efterhånden som de udvikles i projektet.

På vej mod effektiv beskæftigelsesrettet integration

Intentionen er, at alle kommuner med interesse i at arbejde med deres beskæftigelsesrettede integrationsindsats, kan begynde her. Og at redskabspakken kan være med til at sætte refleksioner og handlinger i gang, der i sidste ende får flere flygtninge i arbejde og selvforsørgelse landet over.

Læs mere om integration på Cabis temaside: Nydanskere og Integration

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534