Gå til indhold
Indvandrere og efterkommere er overrepræsenteret blandt de, som er blevet ledige under corona-krisen.
Indvandrere og efterkommere er overrepræsenteret blandt de, som er blevet ledige under corona-krisen.

Nyhed -

Indvandrere hårdt ramt af krisen

Corona-krisen rammer socialt skævt, og det er især indvandrere og deres efterkommere, som rammes af ledighed.

Lige som corona-virus primært forårsager alvorlig sygdom hos ældre og personer med kronisk sygdom, rammer den krise, som pandemien har medført, også skævt på arbejdsmarkedet.

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at det primært er faglærte, ufaglærte, kortuddannede, indvandrere og deres efterkommere, der har mistet jobbet. Især den sidste gruppe er ekstra hårdt ramt. Det skriver Fagbladet 3F

Indvandrere og efterkommere af indvandrere udgør 13,3 procent af arbejdsstyrken herhjemme, men de udgør 22,9 procent af de nye ledige, der i perioden 9. marts til 19. april har tilmeldt sig Jobnet.

"Det er overraskende, at der er en så stor overrepræsentation af indvandrere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande," siger professor og arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard, Aalborg Universitet til Fagbladet 3F.

Han vurderer, at overrepræsentationen af indvandrere og efterkommere i ledighedstallene, kan hænge sammen med, at hele hotel- og restaurationsbranchen, hvor mange i denne gruppe typisk er ansat, nærmest er lukket helt ned.

Etniske minoriteter sårbare over for konjunkturer

Kommuner er de seneste år i høj grad lykkedes med at få flygtninge og indvandrere i arbejde, men de er ofte kommet i job som ufaglærte eller i hotel- og restaurationsbranchen, som er nærmest helt lukket ned under denne krise. Og fra tidligere kriser ved vi, at etniske konjunkturer er meget følsomme over for konjunktursvingninger, forkalrer Thoams Bredsgaard.

Trine Thomsen, seniorkonsulent hos Cabi, mener, at der skal efteruddannelse til for at undgå den sociale slagside i ledigheden.

"Kommunerne, virksomhederne og borgerne har gjort en kæmpe indsats for at lykkes med at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse, og det er de lykkes med. Men måske har der fra alles side manglet fokus på løbende kompetenceudvikling og opkvalificering, så de ikke er så udsatte, når konjunkturerne skifter. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på at opkvalificere de ledige i denne tid, så de kan stå klar, når virksomhederne igen åbner op og begynder at efterspørge arbejdskraft," siger hun.

Mere information

Se mere hos Fagbladet 3F

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534

Relaterede nyheder