Gå til indhold
Hent løsningskatalog til indsatsen over for flygtningekvinder

Nyhed -

Hent løsningskatalog til indsatsen over for flygtningekvinder

Det går fremad med at få flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet, men det er i høj grad mændene der kommer i job mens kvinderne fortsat halter efter. Cabi og LG Insight har lavet et løsningskatalog til at få flere flygtningekvinder på arbejdsmarkedet.

Tal fra Integrationsbarometeret viser, at i andet kvartal 2018 var 43 procent af de 21-64 årige flygtninge eller familiesammenførte i arbejde efter tre års ophold i Danmark.

Det er en udvikling, som er gået støt fremad de seneste to år, men hvor 53 procent af mændene er i job, så gælder det kun 18 procent af kvinderne.

Derfor har Cabi og analysevirksomheden LG Insight lavet et løsningskatalog med bud på, hvad der skal til for at løse udfordringen, som er velkendt i landets kommuner.

Det handler bl.a. om disse temaer:

  • Sundhed og sygdomsopfattelse
  • Virksomhedsrettede tilbud - også til kvinder
  • Fokus på job i kontaktforløbet

Mere viden

Du kan hente kataloget på Cabis hjemmeside

Cabi deltager også til Integrationstræf på Hotel Nyborg Strand. Mød os på stand 3, hvor du også kan hente løsningskataloget

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534