Gå til indhold
Den sociale satspulje er netop blevet forhandlet på plads.
Den sociale satspulje er netop blevet forhandlet på plads.

Nyhed -

Fordeling af satspuljen til børn og udsatte grupper er på plads

Partierne bag satspuljen har indgået en aftale om fordeling af godt 1,1 milliarder kr på det sociale område frem til 2022. Der er bl.a. penge til indsatser for anbragte børn, uge hjemløse og udsatte børn, unge og familier.

Samtlige Folketingets partier, minus Enhedslisten, har indgået en aftale om satspuljen for 2019-2022 på socialområdet. Det skriver Børne og Socialministeriet i en pressemeddelelse.

Det er en aftale, som fordeler godt 1,1 milliarder kr. på det sociale område til indsatser for børn, unge og familier, fx for børn, der er anbragt uden for hjemmet, samt indsatser for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Aftalen indeholder desuden en styrket indsats for mennesker, der er udsat for fysisk og psykisk vold samt initiativer mod stalking. Herudover indgår der bl.a. også indsatser for unge hjemløse og mænd i krise og samt driftstøtte til en række organisationer fx Reden Aalborg og Fonden for Socialt Ansvar.

I aftalen er der også afsat midler til en række inistiativer for mennesker med handicap.

Læs hele aftalen på Socialministeriet.dk

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534