Gå til indhold
Fire ud af ti privatansatte er aldrig syge

Nyhed -

Fire ud af ti privatansatte er aldrig syge

Det private arbejdsmarked har flest ansatte uden sygedage. Næsten hver anden ansatte i den private sektor undgik helt at have en sygedag i 2015, viser ny beregning.

Der er stor forskel på, hvor mange sygedage ansatte har, alt efter om de er ansat privat, af staten, i regioner eller kommuner. 42 procent af de privatansatte havde ikke noget sygefravær i 2015. For de ansatte i regionerne var samme tal kun 24 procent. Det viser Agendas nye beregning, der er lavet med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge Lars Andersen, arbejdsmiljøchef ved Lederne, er det lave sygefravær del af en større tendens:

”Vi har et lavt sygefravær i Danmark, hvilket skyldes et fald i sygedage over de seneste mange år. Vi er blevet bedre til at tale om sygdom på arbejdspladserne, hvilket virker forebyggende,” siger Lars Andersen til Agenda. 

Han glæder sig over, at udviklingen på området er gået den rigtige vej de seneste år, og at sygdom er blevet et fokus ude i virksomhederne.

Men at holde sygefraværet nede kræver både noget af medarbejderen og lederen i virksomhederne. Det giver lavere sygefravær, hvis den ansatte føler sig som en vigtig del af et arbejdsfællesskab og opfatter sig selv som mere end bare lønmodtager. Men også lederens tilgang har betydning for medarbejderens sygefravær. 

Læs mere om beregningen her

Cabi har lavet en værktøjskasse med fem trin til et lavere sygefravær. Den finder du her: 

http://www.cabiweb.dk/sygefravaersvaerktoejskasse/

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534

Relaterede nyheder