Gå til indhold
Fremgang for integrationen i København. Flere kommer i job
Fremgang for integrationen i København. Flere kommer i job

Nyhed -

Det går bedre med integrationen i København

Integrationsbaromeret for Københavns Kommune viser fremgang. Flere ikke-vestlige indvandrere kommer i uddannelse og job.

Københavns Kommune gør hvert år status for 25 mål for integration, og integrationsbarometeret for 2017 viser, at der er fremgang på 14 ud af de 25 målepunkter, skriver DR.dk

I forhold til 2016, er der i løbet af 2017 kommet flere med anden etnisk baggrund end dansk i arbejde, flere er begyndt på en uddannelse, og færre oplever diskrimination. Det glæder beskæftigelses- og integrationsborgmester i Købenahvn, Cecilie Lonning-Skovgaard (V)

"Kommer man først ud og er en del af arbejdsmarkedet, har man kollegaer, oplever man, at man bidrager til samfundet, er man selv mere værd, og man er en bedre rollemodel for sine børn," siger hun til DR.dk

På fire punkter går det dog tilbage for integrationen i København. Der er bl.a. kommet flere utrykke boligområder i hovedstaden, viser integrationsbarometeret.

Cabi har udviklet en værktøjskasse til virksomheder, som ansætter nydanskere. Den skal bl.a. hjælpe virksomhederne med at tage godt imod nydanske kollegaer.

Se værtøjskassen på Cabis hjemmeside

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534