Det må ikke få konsekvenser for folks ydelser at jobcentrene lukker ned, siger beskæftigelsesministeren
Det må ikke få konsekvenser for folks ydelser at jobcentrene lukker ned, siger beskæftigelsesministeren

Nyhed -

COVID-19: Alle jobcentre lukker ned

Regeringens tiltag for at stoppe spredningen af coronavirusen COVID-19 betyder, at landets jobcentre lukker ned for en periode og planlagte aktiviteter aflyses som udgangspunkt. Ydelserne berøres ikke.

Langt de fleste medarbejdere i jobcentrene sendes hjem, men et nødberedskab skal sørge for, at borgerne fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse

Lukningen af jobcentrene betyder imidlertid, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og de fastholder deres ydelse som hidtil.

Nødberedskabet vil også sikre, at udsatte borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.

"Danmark er i en ekstraordinær situation. Vi skal stå sammen og passe på hinanden. Regeringen har taget ekstraordinære midler i brug, og det får også konsekvenser for landets jobcentre, som lukker ned. Men det må ikke gå ud over folks ydelser, og derfor kører jobcentrene videre med et nødberedskab. Ingen skal være bekymrede for, at de ikke får udbetalt dagpenge eller kontanthjælp den kommende tid," siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Den midlertidige lukning af jobcentrene betyder, at disse aktiviteter suspenderes:

  • Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud
  • Samtaler i jobcentre
  • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner

Allerede igangsatte tilbud vil som udgangspunkt stoppe, men virksomhedsrettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen eller driften opretholdes, kan videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige om det.

Mere information

Læs mere om susenderingen af beskæftigelsesindfsatsen i dette notat fra STAR


Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534

Relaterede nyheder