Gå til indhold
Arrangement: Fremtidens arbejdsmarked stiller krav til din lederrolle

Nyhed -

Arrangement: Fremtidens arbejdsmarked stiller krav til din lederrolle

VirksomhedsnetværkCabi retter fokus på fremtidens arbejdsmarked med fire arrangementer om, hvilke udfordringer, der byder sig på et arbejdsmarked i opbrud.

Arbejdsmarkedet går i disse år gennem store forandringer, hvor ansættelsesformer, jobtyper og de kompetencer som efterspørges ændrer sig markant.

Disse forandringer stiller VirksomhedsnetværkCabi skarpt på med fire på regionale temamøder sætter fokus på fremtidens arbejdsmarked, og hvilken betydning det har for ledelsesrollen.

En af oplægsholderne er Tine Andersen, ph.d. og chefkonsulent fra Analyse og Erhvervsfremme ved Teknologisk Institut. Fremover vil der ifølge Tine Andersen blive større og større muligheder for, at virksomheder kan ansætte medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger, som freelancere, projektmedarbejdere, etc.

Men det er ikke uden omkostninger og stiller store krav til lederne.

”Ved at bruge kortidsansættelser, platformsrekruttering eller projektansættelser risikerer virksomheden at miste innovativ kraft og forretningskritisk viden. Undersøgelser peger entydigt på, at virksomheders evne til langsigtet vækst og udvikling afhænger af ledelse, der formår at sikre et langsigtet strategisk fokus og værdsætte medarbejdere som virksomhedens vigtigste ressource,” siger Tine Andersen.

Bliv klogere - deltag gratis på temamøder

VirksomhedsnetværkCabi holder regionale temamøder og det sker I

  • Næstved den 28. november kl. 16.00-19.00
  • Aalborg den 5.december kl. 13.30-16.00
  • København den 6. december kl. 17.30-20.30
  • Bredsten den 7. december kl. 13.30-16.00

Deltagelse er gratis og sker ved tilmelding på Cabis hjemmeside

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534