Gå til indhold

Nyhed -

10.000 kontanthjælpsmodtagere kan potentielt komme i job

Flere tusinde kontanthjælpsmodtagere kan hvert år komme ud på arbejdsmarkedet, hvis alle kommuner bliver lige så gode som de bedste til at få ledige i job. Det viser en ny beregning fra Agenda.

Der er stor forskel på, hvor gode landets kommuner er til at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. De kommunale forskelle betyder, at et stort potentiale for at få flere i beskæftigelse ikke bliver udnyttet.
10.000 flere kontanthjælpsmodtagere kunne være kommet i job fra 2015 til 2016, hvis alle kommuner havde været lige så gode som de bedste. Det viser en ny beregning fra Agenda, Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev.

En af de kommuner, der har haft succes med at få ledige i job, er Vallensbæk. Havde Roskilde Kommune haft samme succes med beskæftigelsesindsatsen som Vallensbæk, kunne de have fået 50 procent flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde.

Agendas beregninger er lavet ud fra såkaldte klynger, der blandt andet tager højde for kommunernes befolkningssammensætning. Her er det vurderet, at de to kommuner er sammenlignelige.

Forskellene i kommunernes beskæftigelsesindsats er sandsynligvis årsag til potentialet og problemet. En af de markante forskelle er, hvordan kommunerne vurderer kontanthjælpsmodtageres evne til at arbejde. En anden forskel på området er, hvor ofte kommunerne trækker kontanthjælpsmodtagerne i deres ydelser, hvis de ikke lever op til forpligtelser som for eksempel at være aktivt jobsøgende.

Læs hele artiklen på Agenda

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 20658534